SERVICII OFERITE

1. ȚINEREA CONTABILITĂȚII ȘI CONSULTANȚĂ FISCALĂ PENTRU SOCIETĂȚI COMERCIALE, ASOCIAȚII, FUNDAȚII ȘI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (PFA):

- servicii de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și de întocmire a situațiilor financiare

- servicii de întocmire, editare, listare și depunere a declarațiilor privind obligațiile fiscale

- servicii de examinare și certificare a acurateții înregistrărilor în conturile contabile și a întocmirii situațiilor financiare

- servicii de consultanță și reprezentare a clienților în fața organelor fiscale și de întocmire a documentelor pentru recuperarea sumelor de la FNUASS

2. SERVICII DE RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE:

- întocmire state salarii

- întocmire și depunere Declarația 112

- înregistrări informații în Revisal

- întocmire contracte Individuale de muncă și acte adiționale la acestea

- întocmire decizii de modificare, încetare contracte individuale de muncă

- întocmire Informare la încheierea / modificarea unui contract individual de muncă

- verificare dosar de personal personal și solicitare documente lipsă

- întocmire adeverințe de salariu

3. ACTIVITĂȚI DE CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ PENTRU PERSOANE FIZICE:

- îndrumare la întocmirea Declarației Unice sau întocmirea și depunerea Declarației Unice

- calcularea drepturilor salariale stabilite prin hotîrâri judecătorești, inclusiv actualizarea cu indicele de inflație și dobânda

- consiliere privind contractarea și/sau refinanțarea de credite